Prezentare

Prezentare generala a institutiei

Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniul National Valcea, functioneaza sub aceasta titulatura din martie 2001, prin reorganizarea Inspectoratului pentru Cultura si Culte Valcea in conformitate cu H.G. nr. 286/8 martie 2001.
In baza prevederilor H.G. nr. 90 din 10 februarie 2010, functioneaza la nivelul judetului Valcea, ca serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridica, al Ministerului Culturii si Patrimoniului National, avand urmatoarele atributii principale:

 1. îndeplinesc atributiile prevazute de lege în domeniul protejarii patrimoniului cultural national;
 2. colaboreaza cu autoritatile publice si cu institutiile specializate pentru protejarea si punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural national si aplica în acest sens prevederile legale în domeniu;
 3. participa la realizarea activitatilor de observare si de control asupra actiunilor care pot da nastere la încalcari ale legislatiei dreptului de autor si a drepturilor conexe si constata, în conditiile legii, încalcarile acesteia;
 4. avizeaza, în conditiile legii, numirea sau eliberarea conducatorilor institutiilor publice cultural-artistice de importanta locala si judeteana;
 5. avizeaza, potrivit legii, înfiintarea, reorganizarea sau desfiintarea institutiilor publice de cultura si a asezamintelor culturale care functioneaza sub autoritatea consiliilor judetene sau locale;
 6. finanteaza, în conditiile legii, programe, proiecte si actiuni culturale, în situatii de urgenta;
 7. sprijina, în conditiile legii, activitatea organizatiilor neguvernamentale si a altor persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniile culturii si cultelor;
 8. initiaza si sprijina, în conditiile legii, actiuni de revitalizare a traditiilor si obiceiurilor locale, a ocupatiilor specifice traditionale, de formare a specialistilor si meseriasilor în domeniul artizanatului si mestesugurilor traditionale;
 9. editeaza sau sprijina, în conditiile legii, publicatii de specialitate si de informare în domeniul culturii si artei;
 10. solicita si primesc, în conditiile legii, în nume propriu sau în numele si pentru Ministerul Culturii si Patrimoniului National, de la autoritati ale administratiei publice, de la institutii publice si de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor si informarii publice, date si informatii necesare pentru exercitarea atributiilor ce le revin;
 11. controleaza respectarea îndeplinirii obligatiilor de plata a contributiilor la Fondul Cultural National, în conditiile si la termenele stabilite prin lege;
 12. îndeplinesc, la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, atributiile Ministerul Culturii si Patrimoniului National în domeniul cultelor;
 13. îndeplinesc orice alte atributii stabilite de ministrul culturii si cultelor.

Scurt istoric

Institutia care a coordonat activitatea culturala la nivel judetean, inainte de 1989, a fost infiintata in 1968, o data cu reconstituirea judetului, purtand initial titulatura "Comitetul de Cultura si Arta" si ulterior - "Comitetul de Cultura si Educatie Socialista", functionand in subordinea Consiliului Popular Judetean.
  In aceasta perioada, cronica vietii culturale in Valcea inregistreaza:

 • Conservarea si restaurarea unor obiective din patrimoniul cultural national: Schitul Ostrov (salvat prin suprainaltarea Insulei Ostrov cu 6 metri), Manastirea Hurezi, Schitul Troianu, Schitul Inatesti, Casa Velea, Fantana lui Filaret s.a.
 • Dezvoltarea retelei muzeistice a judetului, prin infiintarea unor noi obiective: Muzeul de Istorie din Ramnicu Valcea, muzeele memoriale "Anton Pann", "Nicolae Balcescu", "Gheorghe Magheru", "Petrache Poenaru", Muzeul Satului Valcean, Complexul etnografic "Culele de la Maldaresti", Galeria de Arta "Gheorghe D. Anghel" (Costesti) si alte unitati muzeistice din Ramnicu Valcea, Govora, Dragasani, Horezu.
Muzee valcene:
Muzeul de Arta Ramnicu Valcea (Casa Simian); Complexul Muzeal Maldaresti (Cula Greceanu); Memorialul “Nicolae Balcescu” (Conacul Balcestilor); Muzeul Satului Valcean de la Bujoreni
 • Achizitionarea si amplasarea unor opere de arta monumentala: statuia lui Mircea cel Batran si Obeliscul 1848, ambele in Ramnicu Valcea.
 • Infiintarea unor institutii de specialitate de interes judetean: Casa Creatiei Populare si Scoala Populara de Arte; punerea bazelor pentru viitorul Teatru de Stat, initial ca sectie a Teatrului de Stat din Sibiu.
Clasa de balet a Scolii de Arte
Teatrul «Anton Pann» - scena din spectacolul      
 « Hotul de margaritare » de Valeriu Anania
 • Sustinerea unor colective artistice care s-au afirmat pe plan national si international: Teatrul Popular, Ansamblul de Opereta, Orchestra de camera "Concertino" si Corul de camera "Euphonia" - toate din Ramnicu Valcea; corurile din Ramnicu Valcea, Dragasani si Balcesti ansamblurile folclorice din Calimanesti, Babeni, Dragasani, Horezu, Vaideeni s.a.


Galeria de Arta Rm. Valcea

 • Promovarea unor societati si asociatii culturale: Societatea "Prietenii Muzeului N. Balcescu", Asociatia Folcloristilor, Asociatia Creatorilor Populari, Asociatia Artistilor Plastici Amatori, Societatea "Prietenii Muzicii si ai Teatrului", Cenaclul "Anton Pann", Cercul "Casa de sub padure" s.a.
 • Intemeierea Galeriei de Arta Populara Contemporana (Horezu) si deschiderea Galeriilor de Arta ale Fondului Plastic (Ramnicu Valcea). 
 • Initierea si consacrarea unor manifestari care au intrat in traditia culturala a Valcii si a tarii: Festivalul muzical "Tinere talente", Cursurile muzicale de vara, Festivalul de folclor "Cantecele Oltului", Targul ceramicii populare romanesti "Cocosul de Hurez", “Pridvor valcean” – Zilele culturii populare valcene in Capitala, sarbatorile "Hora costumelor", "Invartita dorului", "Braul de aur" s.a.
Festivalul «Tinere talente» pe scena
Filarmonicii « Ion Dumitrecu » 

Maestrul Marin Cazacu si discipolii sai
la Cursurile muzicale de vara. Concertul
de gala de la Muzeul de arta din Ramnicu Valcea

   
Festivalul de folclor
« Cantecele Oltului »
 Decorarea unui taier de Horezu
 • Afirmarea peste hotare a formatiilor si valorilor reprezentative, prin turnee si participari la festivaluri internationale - de teatru, muzica, folclor etc. in: Bulgaria, Iugoslavia, Grecia, Turcia, Cehoslovacia, Polonia, Ungaria, Germania, Italia, Franta, Danemarca s.a.

Dupa 1989, la nivel judetean s-a infiintat Inspectoratul pentru Cultura (ulterior Inspectoratul pentru Cultura si Culte) ca serviciu descentralizat, cu personalitate juridica, al Ministerului Culturii si Cultelor, iar din anul 2001 Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National Valcea.
Realizarile cele mai importante dupa anul 1990 au fost:

 • infiintarea unor institutii culturale de interes major: Teatrul de Stat "Anton Pann", Filarmonica de Stat "Ion Dumitrescu" si Teatrul municipal "Ariel", Uniunea Artistilor Plastici –filiala Valcea;
 • construirea unui sediu propriu pentru Biblioteca Judeteana, constructie data in folosinta in anul 2004;
 • sustinerea financiara si organizatorica a manifestarilor traditionale, consacrate in calendarul cultural al Valcii, amintite anterior si initierea unor manifestari noi de anvergura nationala, derulate in parteneriat cu institutii publice de cultura si organizatii neguvernamentale: Sarbatoarea Imnului National; Targul national al mesterilor populari; Festivalul international “Eco-etno-folk film”;  Salonul national al cartii de etnografie si folclor ; "Salonul de Sud"; programul "Traditie si postmodernitate"; ciclurile de manifestari "Zilele culturii si ortodoxiei"; "Serbarile Ramnicului"; Concursul si festivalul de dramaturgie “Goana dupa fluturi” (prima editie, 2004); tabere de creatie (arta plastica, muzica, coregrafie);
Festivalul international de film “Eco- Etno-Folk Film”, Slatioara   Programul “Traditie si postmodernitate”  realizat de Fundatia HAR  si Muzeul      Judetean Valcea (Sfintirea bisericii de lemn de la Mrenesti, stamutata la Bujoreni) Vizita ambasadorilor acreditati la Bucuresti, in judetul Valcea
 • A fost incurajata activitatea organizatiilor neguvernamentale din sfera culturii: Uniunea Artistilor Plastici – filiala Valcea, Fundatia HAR,  Fundatia "Dascalul valcean", Fundatia "Sf. Antim Ivireanul", Fundatia "Ctitorii Bibliotecii Judetene", Societatea Culturala "Anton Pann", Societatea culturala "Prietenia", Societatea Tinerilor Creatori si Artisti, Forumul Cultural al Ramnicului, Fundatia nationala “Niste tarani” s.a.

Incepand cu anul 2001 in atributiile directiei au intrat: cunoasterea, evidenta, clasarea, protectia si punerea in valoare a bunurilor culturale mobile si imobile, in conformitate cu legislatia adoptata in domeniul patrimoniului cultural national.

Manastirea Hurezi, sec. al XVIII-lea
ansamblu de arhitectura inscris in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO
 
Calimanesti - Castrul roman „Arutela”, sec. II-III d. Chr. si Manastirea Cozia, sec. al XIV-lea
 
Manastirile: Govora, sec. al XV-lea; Arnota, sec. al XVI-lea; Bistrita, sec. al XV-lea; Surpatele, sec. al XVIII-lea

Realizarile cele mai importante in acest domeniu :

 • reactualizarea Listei Monumentelor Istorice din judetul Valcea - publicata prin Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr. 2314/2004) : judetul Valcea figureaza in lista cu 798 pozitii, cuprinzand 535 monumente istorice, din care 40 monumente de valoare nationala si universala exceptionala ;
 • clasarea in categoria juridica «TEZAUR» a unui numar de 91 de icoane din patrimoniul eclezial.
 • fost preluata si inventariata arhiva fostului Oficiu Judetean al Patrimoniului Cultural National.
 • inventarierea preliminara a cartii de patrimoniu din colectiile existente in judetul Valcea, publicata in Catalogul preliminar al colectiilor de carte veche din judetul Valcea.
Liturghier, Ramnic, 1733; Icoana praznicar de tampla “Duminica Floriilor” din iconostasul Bisericii Mari de la Manastirea Hurezi, sec. al XVIII-lea; Troita, sec. al XIX-lea
 • realizarea de programe si proiecte culturale avand ca obiect punerea in valoare a patrimoniului cultural national, conservarea si protectia monumentelor istorice, cele mai semnificative fiind: Expozitia “Sacralitatea – asimilari si sinteze culturale in spatiul valcean” (Bucuresti, 2002); Primul Atelier national “Patrimoniul arhitecturii de vilegiatura”, organizat sub egida si cu finantarea Ministerului Culturii si Cultelor (2003); Cultura brancoveneasca in Valcea”, comemorari ale personalitatilor istorice marcante (Matei Basarab, Constantin Brancoveanu, Mircea cel Batran), atestari documentare (cele mai importante fiind: programul  “Valcea – 610”, in anul 2002; Episcopia Ramnicului – 500, in anul 2003), consfatuirea judeteana pentru cunoasterea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national din judetul Valcea (2001).

Expozitia “Sacralitatea – asimilari si sinteze culturale in spatiul valcean”, realizata in colaborare cu Serviciul de ambientare si expozitii din cadrul Centrului International de Conferinte al Camerei Deputatilor si albumul editat cu prilejul acesteia a primit premiul “Gheorghe Focsa” acordat de Ministerul Culturii si Cultelor pe anul 2002, pentru realizari deosebite in domeniul patrimoniului cultural national.
Programele si proiectele culturale profilate pe patrimoniu au acordat ponderea cuvenita celor trei importante monumente definitorii pentru Valcea, care au constituit focare de spiritualitate in cultura noastra: Cozia, Bistrita, Hurezi.
De mentionat este faptul ca, prin Planul National de Restaurare, finantat de Ministerul Culturii, in ultimul deceniu, au fost cuprinse in programul de restaurare 13 monumente istorice din judetul Valcea:

 1. Bolnita Manastirii Bistrita, sat Bistrita, com. Costesti
 2. Manastirea Dintr-un Lemn, com. Francesti
 3. Manastirea Hurezi - LPM - UNESCO
 4. Manastirea Berislavesti, sat Berislavesti, com Berislavesti
 5. Biserica Sfintii Voievozi, sat Cainenii Mici, com. Caineni
 6. Biserica Sfanta Treime, sat Bodesti, com Barbatesti
 7. Biserica  Adormirea Maicii Domnului, Ocnele Mari
 8. Biserica Cuvioasa Paraschiva, Calinesti - Brezoi
 9. Biserica Sfintii Voievozi,  Sirineasa
 10. Biserica Intrarea in Biserica, cart.Vioresti, com. Slatioara
 11. Biserica de zid Sfantul Nicolae, Cainenii Mici, com. Caineni
 12. Ansamblul Schitului Fedelesoiu, sat Fedelesoiu,  com Daiesti
 13. Biserica Sfintii Voievozi, sat Mierea, com. Ghioroiu

In domeniul cultelor, DJCCPCN Valcea a actionat in vederea asigurarii unui cadru favorabil pentru functionarea tuturor cultelor recunoscute de lege si in vederea crearii unui climat de viata spirituala, stimulativ pentru cultivarea traditiei si creatiei religioase. Avand in vedere profilul specific al spatiului religios valcean, preponderent ortodox, directia a acordat ponderea cuvenita dialogului si parteneriatului cu Episcopia Ramnicului.
In acest context, “Serbarile Ramnicului” – a devenit un eveniment cultural complex, consacrat praznuirii Sfantului Ierarh Martir Antim Ivireanul, ocrotitorul spiritual al Ramnicului, cu desfasurare anuala si integrand mai multe proiecte culturale de profil, printre care: “Zilele Bibliotecii Judetene si ale Fundatiei Culturale "Sfantul Antim Ivireanul" Valcea – program de cercetare si valorizare a mostenirii culturii medievale romanesti in spatiul valcean; “Monahism si arta” – program de stimulare si promovare a creatiei artistice din manastirile si schiturile Eparhiei Ramnicului.

 Episcopia Ramnicului     Slujba patriarhala aniversara    la implinirea unei jumatati de mileniude la infiintarea Episcopiei Ramnicului Valcea Corul Seminarului Teologic “Sfantul Nicolae” Ramnicu Valcea”


Noul sediu al Bibliotecii Judetene “Antim Ivireanul”

In domeniul culturii scrise, directia, in mod deosebit in perioada 2001 – 2004, a sustinut un intens program editorial, cea mai reprezentativa realizare fiind programul  “Valcea in spatiul spiritual national” – program de cunoastere si valorizare a spiritualitatii valcene in contextul culturii nationale. Acest program s-a derulat sub forma unui ciclu de prelegeri si conferinte, sustinute de personalitati de rang national ale culturii romanesti (acad. Razvan Theodorescu, I.P.S. Vartolomeu Anania, scriitorii Dinu Sararu si Constantin Mateescu) sau de carturari ai locului (Ioan St. Lazar, Veniamin Micle, Costea Marinoiu, Vasile Roman), prelegeri si conferinte editate si publicate intr-o colectie speciala a programului.
Alte publicatii editate sau sprijinite financiar de directie, pe care se cuvine sa le mentionam:
Volumul de studii “Constantin Basarab Brancoveanu” – in parteneriat cu Universitatea din Craiova si DJCCPCN Olt (cofinantare); “Studii valcene” – volum de studii realizat de Forumul Cultural al Ramnicului (cofinantare); Elena Ligia Rizea, “Evolutia asezamintelor culturale din judetul Valcea – case de cultura si camine culturale – in perioada 1990 - 2000”; Doru Motoc, “Textul – inainte de toate”, 2004 (dramaturgie), “Biblioteca autorilor valceni” (antologie aflata in pregatire).

 Manifestari de promovare a valorilor etnoculturale romanesti in mari centre culturale ale Europei:

 • Expozitie de arta populara si program folcloric, la Salzburg – Austria (2001).
 • Componenta etnografica si folclorica a standului Romaniei la Targul international de turism de la Praga – Cehia (2003).
 • Manifestare etnoculturala complexa la Centrul Cultural Roman de la Budapesta – Ungaria (2004).
 • Participari ale judetului Valcea la “Zilele culturii romanesti in Bavaria” (München – Germania) – finantate de Ministerul Culturii si Cultelor prin DJCCPCN Valcea.


 Noutăţi - pe scurt
Agenda culturala a lunii octombrie 2016
» Lista completă a noutătilor
Ultima actualizare: 06.10.2016
» Lista completă

Evenimente - pe scurt

Evenimente curente
Perioada: 01.10.2016 - 31.10.2016